Menu

Şube Müdürleri Dert Küpü!

                                                                                      ŞUBE MÜDÜRLERİ DERT KÜPÜ

Batman İl Temsilcimiz aynı zamanda da Batman Hasan Keyf İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü Olarak görev yapan sayın Rıdvan AY'nın Şube Müdürlerimizin sorunlarına ilişkin olarak hazırlamış olduğu basın açıklamasıdır.

3046 Sayılı Kanun’la bakanlıkların esas hizmet birimi olarak tanımlanan ve hiyerarşik kademede daire başkanından sonra gelen “Şube Müdürlüğü” merkez ve taşra teşkilatının yönetimsel idarenin temel basamağıdır.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli mihenk taşlarından biri olan şube müdürleri, bir anlamda işin mutfağında çalışıyorlar. İşlerinin gereği olarak mesleki ve mevzuat konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda emrinde çalışan personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden sorumlu olmakla birlikte okul yöneticilerine, branş farkı gözetmeksizin öğretmenlere, öğrencilere yetmedi velilere ve vatandaşa götürülecek hizmetlerin verimlilik ve etkinliğinin birinci dereceden hissedarıdır. Şube müdürleri, mevzuat ve uygulama birikimine sahip görevlerini büyük bir özveriyle, toplum bireylerine hizmet odaklı anlayışla sorunlara çözüm getiren yöneticilerdir.

Kamu hizmetlerinin sunumunda, özellikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinde en etkin rol şube müdürlerinindir.   Güçlü devlet olmanın yolu, vizyonel ve her anlamda yetişmiş, birikim sahibi insan kaynaklarını barındıran bürokrasiden geçer. Eğitim ve yönetimi birlikte yürüten Milli Eğitim Bakanlığı’nın en temel yapı taşı olan şube müdürleri, hayli dertli. Bir dokun bin ah işit cinsten. Özlük haklarından tutun mali, sosyal, görev yeri değiştirmeleri, kariyer basamaklarında yükselme ve daha nice sorunlar. Performanslarını, iş başarım ve doyumlarını hatta hizmet kalitesini olumsuz etkileyen ehliyet ve liyakat ilkeleriyle bağdaşmayan yandaş, kişi kayırmacılığı ötesinde ayırımcılık gibi negatif uygulamalar, şube müdürlerini dert küpü yapmıştır.

Hayalleri ve hedefleri ile bağdaşmayan var olan gerçekler arasında sıkışıp mutsuz, huzursuz ve moral motivasyonları kalmayan şube müdürlerine kulak vermenin zamanı çoktan gelmiştir. Şube müdürlerinin sorunlarını ve haklı taleplerini genel bir yazıda ele alıp işlemek, çok fayda sağlamayacağı kanaati hasıl olduğundan, her birini ayrı bir dosya olarak dile getirmek daha iyi bir fikir olacaktır. Biz de özlük, sosyal ve mali, rotasyon, kariyer basamaklarında yükselme ve işbaşında eğitim konularını mümkün olabildiğince dile getirmeye çalışacağız.

Bir sonraki dosyada buluşmak dileğiyle…

 

Rıdvan AY

Liyakat-Sen Batman İl TemsilcisiBu sayfa 1886 kez ziyaret edilmiştir.