Menu

Memur Maaşlarına Yapılan Zam Her Geçen Gün Eriyip Gidiyor.

Memur maaşlarına yapılan zam her geçen gün eriyip gidiyor. Eğer gerçektende Kamu görevlilerine bir artış yapılacak ise bu yüzdesel oran ile olmamalı. Oransal olarak yapılan zamlar maaşı düşük düzeyde olan ve sayısı oldukça çok olan çalışanların derdine çare olmamaktadır. Oransal artış en yüksek maaş alan ile en düşük maaş alan kamu çalışanlarının ücretlerinde makası açan bir uygulamadır.
Eğer gerçekten bir artış sosyal refahın tabana yayılmasını istiyorsak bu artışların seyyanen olması gerekmektedir. Yapılacak olan zammın öncelikle düşük gelirli olanların düşünülerek yapılması elzemdir.
Kamu çalışanları düşük artışla enflasyonun altında ezilmeye mahkum edilmemelidir. Nimet külfet dengesinde daha hakkaniyetli bir artışın yapılması hedeflenmelidir.
Ülkemizde kişi başına düşen milli gelirdeki artıştan artık Kamu görevlilerininde payına düşen kadar artışın yapılması gözetilmelidir.
Toplu görüşmelerde bu hususların gözardı edilmemesini arzu ediyoruz.
Ahmet ZENGİN
Liyakat-Sen
Genel SekreterBu sayfa 498 kez ziyaret edilmiştir.