resim

3600 Ek Gösterge Tüm Kamu Çalışanlarına Verilsin!!!

3600 Ek Gösterge Tüm Kamu Çalışanlarına Verilsin!!!

Türkiye 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında demokratik bir çoğunluğun takdiri ile yeni bir yönetim sürecini kabul etmiştir. Yeni yönetim süreci ile  siyasi otoritenin  ve kamu  bürokrasinin bahane üretme ve hata yapma lüksü kalmamıştır. Biz kamu çalışanları her siyasi dönemde en fazla fedakarlık gösteren kesimler olduk. Bizlere reva görülen ücretler, birilerinin çerez parası bile olmazken bizler karnımızı doyurabildiğimiz her güne, kredi kartı borcunu ödeyebildiğimiz her aya şükrettik. Birileri kariyer basamaklarını asansörlerle çıkarken bizler sürünerek geldiğimiz kariyer duraklarında mülakat çukurlarına düştük. Tercih edileninin, tercih edilmeyene göre üstünlüğü açıklanamayacak hak ihlalleriyle karşılaştık. Diğer taraftan basta milletvekilleri olmak üzere kamuda şube müdürü üstü bürokrasi ile öğretim görevlileri, doktorlar, Sağlık il ve ilçe müdürleri, hakim- savcılar, polisler ve imamlar vb. Kadroların özlük ve mali haklarında iyileştirmelere gidilirken başta şefler olmak üzere, memur, hizmetli gibi alt gelir seviyesindeki kamu çalışanları ihmal edildi hiyerarşik ücretler arasında ciddi uçurumlar oluştu.  Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası olarak Kamuda ücret adaletinin öncelikle hiyerarşik ücret adaletinin sağlanmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bugün kimilerine göre 3600 ek gösterge bizlere göre kısmı zam olarak adlandırabileceğimiz düzenleme ücretler arası gelir markasını daha da aralamaktan öteye gitmeyecektir. Kime göre? Neye göre 3600 ek gösterge? Sorusunu kendimize sorduğumuzda yanıt bulmakta zorlanmaktayız. Şayet yönetim kademesinde olanlara yönelik bir düzenleme ise imamlar, öğretmenler, polisler bu yönetim kriterinin neresinde bulunmaktadır? Daire başkanı, fakülte sekreteri şube müdürü yönetim kademelerinden sayılmış, şefler buna dahil edilmemiş ise 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıkların kuruluş ve teşkilat yapılanmasına ilişkin düzenleme de il ve ilçe hiyerarşik yapılanmasında yer alan ve hiyerarşik yönetim kademesinde kabul edilen şefler neden göz ardı edilmiştir? Yok öğrenim durumlarına göre yapılmış bir düzenleme ise düzenlemeden yararlanamayan yüksek lisans mezunu bir memur ile düzenlemeden yararlanacak lise mezunu bir imam veya polis arasındaki öğrenim farkının açıklamasını nasıl yapacağız? yine iş riskine göre ve yoğunluğuna göre bir düzenleme olacak ise imam ile şef, memur, hizmetli arasındaki iş yükü ve iş riski nasıl mukayese edilebilecektir? Adını koymakta zorlandığımız bu düzenleme kamu çalışanlarını arasında huzursuzluk yaratmaktan öte geçmeyecektir. Henüz taslak halinde olan bu düzenleme adalet, hakkaniyet ölçütlerine göre tüm kesimlerin görüş ve önerileri alınmadan çıkartılmamalıdır.  Liyakat- Sen olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan beklentimiz Bu düzenlemenin adının hakkaniyet ve adalet olarak değiştirilmesinden yönedir.

  Emir KAZAK 

LİYAKAT-SEN  Genel Başkanı

Copyrigt © 2018 Tüm hakları liyakatsen Saklıdır. ®