resim

LİYAKAT NEDİR?

LİYAKAT NEDİR?

Liyakat nedir?

Hakkın, hakkaniyetin yerini bulacağından emin olmaktır.

Bir işi işin ehline verilmesi gerekmektedir.

Çalışırsam, bir gün mutlaka istediğim yere gelirim inancıdır.

 

Bu olmazsa ne olur?

Toplumda moral çöküntü olur.

Ümitsizlik olur.

Ağzımla kuş tutsam bir yere gelemem kötümserliği yaygınlaşır.

"Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" hükmü hükümsüz hale gelir. 

Millet, mutsuz insanlar topluluğuna dönüşür.

 

Aç, susuz kal ama ümitsiz kalma denmiştir.

Ümidini kaybeden her şeyini kaybeder.

Dört yüz yıl önce muhteşem yüzyılın şairi Bağdatlı Ruhi, ümitsizce şöyle demişti: 

Yâ Rab bize bir er bulunur himmet ider mi?

Yohsa günümüz böyle felâketle geçer mi?

 

Ahmet ZENGİN

LİYAKAT-SEN

Genel Sekreter

Copyrigt © 2018 Tüm hakları liyakatsen Saklıdır. ®