resim

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya SELÇUK; Güçlü Öğretmen, Güçlü Gelecek

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya SELÇUK; Güçlü Öğretmen, Güçlü Gelecek

2023 EĞİTİM VİZYON ÇERÇEVESİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZIN SUNUMUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN"BİRLİKTE BİR YIL" KONULU TOPLANTI SUNUMUNDAN NOTLAR

OKUL GELİŞİM MODELİ VE OKUL PROFİLİNDE; Okullarımız ilk kez izleme-değerlendirme-geliştirme sürecine dahil edilerek, okul profili değerlendirme yazılım ve uygulama alt yapısı kurularak her okulun anlık izleme, mevcut durum değerlendirme ve geliştirme süreci oluşturuldu.

VERİYE DAYALI KARAR DESTEK SİSTEMİ'NDE; alınan her kararın veriye dayalı olması her projenin yapılması simülasyon modelleme ve senaryoların işe koşulması verimlilik açısından son derece önemlidir kaynakları kıt Uğraş alanların çok olduğu durumlarda optimizasyon Hayati değer taşımaktadır ancak bunu gerçekleştirebilmek için yapay zeka ve makine öğrenmesi Temelli dijital altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır MEB olarak böyle bir altyapıya geçtiğimiz yıl kurduk ve pilot uygulamasını gerçekleştirdik. Bu suretle okullarımız arasında başarı farkını kapatmayı öğrenme analitiği ile çözüm yolları üretmeyi fırsat adaletini katkı sağlamayı kolaylaştırdık.

ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE; erken çocukluk döneminde lise mezuniyetine kadar çocuklarımızı izlemek değerlendirmek geliştirmek ve yönlendirebilmek yetenek beceri ve akademik çıktı ları üzerinden bir yol haritası çizebilmek ve elde ettiğimiz öğrenci gelişim verileri üzerinden eğitim politikaları geliştirerek eğitimin kalitesini artırabilmek için ölçme değerlendirme yöntemlerini uluslararası standartlara ve teknolojilere uygun yapılandırıldı.

MESLEKİ GELİŞİMDE; mevcut insan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini yükseltmek eğitim fakültelerinde özgün bir yapılanmayla insan kaynağımızı ağırlıklı bir şekilde yetiştirmek okul yöneticiliği profesyonel bir kariyer alanı olarak değerlendirebilmek için bütünleşik bir öğretmen yetiştirme süreci başlatıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE; ilk boyut olarak eğitim sisteminin veri altyapısının dönüştürülmesini ikinci boyut olarak ise öğrenme öğretme süreçlerinin analitiği ile ilgili hususları dikkate aldık. İlk boyuta ilişkin olarak MEB çok farklı veri tabanındaki verilerin öğrenen yazılım sistemlerini dönüştürme yoluna girdik yapay zekaya dayalı yönetim sisteminin alt yapısını kurduk. Okullarımızın teknolojik anlamda iyileştirmek suretiyle yeni bir bakış açısıyla çocuklarımıza bilişim teknolojilerini kullanarak yenilikçi çözümler geliştirebilme farkındalığını yaratabilmek için kutsal bir öğretim ekosistemi oluşturuldu.

OKUL ORTAMINDA; okul öncesinden lise kadar her aşamada çocuğun yararına olacak ve eğitime alanda katkı sağlayacak düzenlemeler ve yenilikler yapıldı.

ÖĞRENME ORTAMINDA; çocuğu ve çocuğun yararını merkeze alan bir eğitim anlayışıyla zamanın ruhunu yaşayan okullar için önemli çalışmalar başlatıldı.

TASARI BECERİ ATÖLYELERİNDE; ilkokuldan başlayarak tüm kademelerde çocuklarımızın ilgi yetenek ve mizaçları doğrultusunda tasarlayarak yaparak üreterek deneyimleyerek öğrenme ve kendi alanlarında derinleşme fırsatı bulabildikleri esnek modüller ve uygulamaya yönelik bir eğitim anlayışıyla tasarım beceri atölyeleri kuruldu.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE; eğitim istihdam ekonomi güçlendirmek sebebiyle sanayinin iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etki olarak katıldığı değişen gelişen teknoloji ile uyumlu bütünleşik bir sistem için gerekli çalışmalar başlatıldı.

ÖZEL EĞİTİMDE; özel gereksinimle çocuklarımızın haklarını teslim edilmesi yolundan eğitimde Adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için yasal süreçlerden okulların fiziki koşullarına özel gereksinimle çocuklarla çalışan öğretmenlerimizin meslek gelişiminden çocukların eğitim materyallerine özel gereksinimle mezunlarımızın istihdamında bu hususta toplumun bilinçlendirilmesi ne değin pek çok alanda çalışma başlatıldı.

SOSYAL YAŞAMDA; öğrencilerimizin sadece akademik gelişimlerini değil kişisel ve sosyal gelişimlerini de sağlayabilmeleri edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydalı olacak şekilde paylaşa bilmeleri için sosyal etkinlik çalışmalarına imkan tanıyacak yenilikler yapıldı.

HAYAT BOYU ÖĞRENME; eğitimin dünyaya geldiğimiz anda kurduğumuz ilk göz teması ile başladığını ve yaşam boyu devam ettiğinin bilinciyle eğitimin var olduğu her alanda sorumluluklar alındı.

OKUL- AİLE İŞBİRLİĞİ; eğitimin aktörlerinden biri olarak anne babaları da sürece dahil etmek ve eğitim politikalarımızı kendilerine aktarıp okul dışında geçen zamanda da aktif olabilmek için ailelerle iletişimi artırıldı.

Liyakat-Sen Yönetim Kurulu

Copyrigt © 2018 Tüm hakları liyakatsen Saklıdır. ®