Menu

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü sayın Murat KÜÇÜKALİ ´ye Çağrımızdır.

           Tokat İl Milli Eğitim Müdürü sayın Murat KÜÇÜKALİ ’ye Çağrımızdır.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Birim Şefi olarak görev yapan aynı zamanda Liyakat-Sen (Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)  Tokat İl Sendika Temsilci Yardımcısı olan Sevgi AÇIKEL, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kanun tanımaz keyfi uygulamalarına maruz kalmıştır.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde birim şefi olarak görev yapan Sevgi AÇIKEL, isteği dışında yönetici pozisyonunda olmasına rağmen 5442 Sayılı İl İdare kanunun 8/C maddesi gerekçe gösterilerek Tokat Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğüne MEMUR olarak ikinci defa görevlendirilmiştir.  

Tokat Liyakat-Sen İl Temsilcimiz Safet KARAKOL, Tokat Valiliğine yazdığı resmi yazıda üyemizin, görevi dışında bir alt görevde görevlendirilmesinin; hukuki bir gerekçesinin olmadığını, ilgili kanun maddelerine atıfta bulunmak suretiyle iptalini istemiş ise de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akla ziyan bir gerekçe ile kabul görmemiş ve ret edilmiştir.      

 

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte 1’Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Ortak Hükümler ana başlığı altında Bakanlıkların Temel Kuruluşları ve Hiyerarşik Kademeler alt başlıklı 509. Maddesinde; Bakanlıkların merkez teşkilatı ile il ve ilçe teşkilatlanma yapılarındaki hiyerarşik yönetim kademeleri belirlenmiştir. Taşra Teşkilatı İl Teşkilatı Hiyerarşisinde Şeflik Şube Müdüründen sonra gelen “yönetim” kademesi olarak belirlenmişken,

657 SDMK’nun da Devlet memurlarının geçici görevlendirmesine ilişkin olarak geçici görevlendirmelerde; memurun muvafakati, memurun göreviyle ilgili olması, görevlendirmenin süresi, kamu yararı gibi “açık kriterler” belirtilmiş olmasına rağmen,

657 SDMK’nun 45.maddesinde “hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında çalıştırılamaz “ amir hükmü sabitken,

 Devlet Personel Başkanlığı  “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.”

Hükmüne yer verilmişken,  Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat KÜÇÜKALİ’ye  Demokratik hukuk devleti adına cevaplandırılması için bazı soruları sormak isteriz…!

1-  Üyemiz Sevgi AÇIKEL, şube Müdürü olan  Mehmet Ali ADSAN’ı  psikolojik baskı, evrakta sahtecilik gibi bir takım gerekçelerle MEB’e şikayet ettiği bilinmektedir. MEB Müfettişlerince yapılan soruşturma neticesinde Şube Müdürü ADSAN’a Kınama cezası teklifi getirildiği ancak MEB’in bu teklifinin, İl İdare Kurulu tarafından uyarı cezasına dönüştürüldüğü de bilinmektedir.

Üyemize layık görülen “tenzili rütbe” (şeflikten Memurluğa) görevlendirilmesinde Sevgi AÇIKEL’in bu Şikâyetinin etkisi bulunmakta mıdır?

 

2- Tenzili rütbe görevlendirmelerinde gerekçe olarak göstermiş olduğunuz 5442 sayılı İdare Kanunun 8/C maddesi; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yada diğer yazılı hukuk kurallarının üzerinde midir? Yada, keyfi uygulama ve tasarruflarınızda terbiye mekanizması olarak kullanabileceğinizi düşündüğünüz bir araç mıdır? 

 

3- Kadına Şiddet gibi hususlara yer veren Uluslararası İstanbul Sözleşmesinden çekildiğimiz ve halen kadına şiddetin kamuoyu tarafından tartışma konusu olduğu bir dönemde,  aynı zamanda bir kadın olan üyemizi maruz bıraktığınız bu haksız uygulamalarla kime ve kimlere hizmet edilmektedir?   

 

4- Yukarıda belirttiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yazılı kurallarına rağmen yönetimsel tüm insiyatiflerinizin yargısal denetimden uzak olduğunu düşünerek “padişahım çok yaşa” dememizi mi bekliyorsunuz?

Sayın “müdürüm”  emanetçisi olduğunuz koltuğun anlam ve önemini unutarak, görev yetkinizi maiyetinizdeki çalışana terbiye mekanizması olarak kullanmanıza müsade etmeyeceğiz. Kanun ve yönetmeliklerin bizler için bağlayıcı olduğu gibi devleti temsil noktasındaki sizler içinde bağlayıcı olduğunu anlatana kadar her platformda da takipçisi olacagımızın bilinmesini isterim.

 

Emir KAZAK

Liyakat-Sen Genel Başkanı

 Bu sayfa 10433 kez ziyaret edilmiştir.