Menu

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

     1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Sendikamızın İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12/01/2019 Cumartesi günü saat: 13:30’de  Sendika  merkezinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 19/01/2019 tarihi Cumartesi günü 13.30’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇAŞGEM)  Pursaklar/ANKARA adresinde  aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantı çağrısının sendika web sayfasından ve sosyal medya üzerinden yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

                                                                           YÖNETİM KURULU  

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Yönetim kurulunun seçilmesi

5) Sendika organlarının seçilmesi

6) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 17.08.2018 tarih ve 57763 sayılı yazısı gereği tüzük değişikliği için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

7) Diğer yazılı ve sözlü önergelerin alınması, dilek ve temennilerin görüşülmesi

8) Kapanış

 

 

 

 Bu sayfa 1246 kez ziyaret edilmiştir.