Menu

Ahlaksız Düzenlemeye Yargı Engeli.!

Kamu çalışanlarının “ Mali ve Sosyal Haklarına ” ilişkin Yetkili Sendikalarla Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşmelerinde;  Memur-Sen ve Kamu-Sen organizesinde gerçekleştirilen Türk sendikacılık tarihine “Örgütlenme Darbesi” olarak geçecek, kamu çalışanları arasında %1 örgütlenme barajı olarak bilinen düzenleme bağımsız Türk yargısınca iptal edilmiştir.
Yürütmenin durdurulması gerekçesiyle açılan dava konusu düzenleme, Danıştay 12. Dairesince görülerek yürütmeyi durdurma istemini oybirliği ile kabul etmiştir (İstinaf yolu açık ) Söz konusu mahkeme kararı ile sendikalı kamu çalışanları arasında  ayrımcılığa neden olan bu  hukuksuz düzenleme yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar  ortadan kaldırılmıştır.
          Emir KAZAK
Liyakat-Sen Genel Başkanı
 


Bu sayfa 4023 kez ziyaret edilmiştir.