Menu

Eğitim Sendikalarıyla Buluşma Toplantısında Sayın Bakanımıza Taleplerimizi İlettik

Sayın Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf TEKİN’nin başkanlığında;  Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimizin katılımıyla Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde sendika başkanlarıyla yapılan toplantıya genel başkanımız Emir KAZAK katılım sağlamıştır.  
Toplantıya otuz kadar eğitim sendikası, başkan düzeyinde sendikasını temsilen katılım sağlayarak kendilerine ayrılan süre zarfı içerisinde görüş ve taleplerini Milli Eğitim bakanımıza iletme imkânını bulmuştur.   
 
Bakanlığımızın eğitim politikalarına ilişkin sahadaki beklentiler ve öğretmenler odasında konuşulan eleştiriler özgür bir şekilde bakanımıza iletilmiştir. 
 
-ÖMK, Öğretmene Şiddet, Mobbing, mülakat ve liyakat
-Şube Müdürlerimizin ve şeflerimizin Özlük Hakları, Yardımcı Hizmetlerin kaldırılarak Genel İdare Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi, Eğitim Öğretim Ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, Merkezi sınavlarda başta şefler olmak üzere yükseköğrenimli tüm eğitim alışanlarına salon başkanı ve gözetmeni olarak görevlendirilmesi taleplerimiz olmakla birlikte diğer birkaç sendikanın da ortak talebi şeklinde olmuştur. 
Diğer taraftan genel başkanımız Kazak; hiç dile getirilmeyen ve bakanımıza öneri olarak sunduğu talepler arasında;
- İl Disiplin Kurulu üyelerinin teşekkülünde hiyerarşik düzene riayet edilmesi anlamında İl Disiplin Kurullarında Şube Müdürüyle veya şeflerle  ilgili görüşülecek disiplin dosyaları görüşülürken hiyerarşik yönetim düzeninde yönetim görevi bulunmayan  okul müdürlerinin il disiplin kurulu toplantılarında kurul üyesi olarak karar vermesinin yanlış olduğunu belirtilmiştir.  
 
- Yasa gereği okul müdürlüğü ikinci görev olarak öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir ancak; Okul Müdürlerimizin eğitimin dışında demirbaş, inşaat emlak, yazışma, okul tertip düzeni gibi birçok şeylerle uğraşmak zorunda kaldığı dolayısıyla eğitim kökenli okul müdürlerimizin tamamen akademik ve eğitim yönetimiyle ilgili işlerle uğraşması ve eğitimde daha aktif katkı sunması adına eğitim kurumlarımızın yönetiminin aynı üniversitelerde olduğu gibi akademik ve idari yönetim şeklinde ikiye ayrılmasının tartışılması ve değerlendirilmesi gerektiğini öneri olarak  sunmuştur. Böylelikle idari yönetimin zaten mevzuata ve uygulamalara yabancı olmayan  şefler tarafından akademik yönetimin de eğitim kökenli öğretmenler tarafından  yürütülmesinin eğitim yönetimine katkı sunacağı belirtilmiştir. 
 
- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde bulunan özel bürolarda görevlendirilen öğretmenlerde bir sayı sınırlaması getirilmesi gerektiği böylelikle bu büroların bazılarının yatış yeri olarak görülmesinin  önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği belirtilmiştir. 
- Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarımızın bünyesinde bulunan anasınıflarına temizlik personelin görevlendirilmediği okul müdürlerimizin de bu açığı velilerden topladığı bağışlarla dışarıdan personel görevlendirmesi yoluyla yaptığını bu durumunda da okul müdürlerin de soruşturmalara konu olabildiği belirtilmiştir. 
 
 
Liyakat-Sen Genel Merkezi
 


Bu sayfa 951 kez ziyaret edilmiştir.