Menu

Uyarımız Üzerine MEB Yönetmelik Değiştirdi. Uyuşturucu Suçlarından Mahkum Olanların Adları Okullara Verilemeyecek

Genel Merkezimizce 04.05.2023 tarihli basın açıklamamızda Eğitim Kurumu isimlerinin özenle seçilmesi gerektiği konusunda Milli Eğitim Bakanlığına uyarıda bulunmuş, bağımlılıkla mücadelenin önemini vurgulamıştık.

Millî Eğitim Bakanlığı; 28 Haziran 2024 tarihli ve 32586 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliğin yayınlanmasıyla mevzuat değişikliğine giderek uyuşturucu suçlarından mahkum olmuş kişilerin adlarının eğitim kurumlarına verilemeceğini hüküm altına almıştır.

Yönetmelik Değişikliği şu şekildedir:

"MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Kurumlara veya bina ve tesislerine;

...

b) ... uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların adları,...verilemez. Bu kapsamda daha önce verilmiş olan adlar ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilir."

04.05.2023 tarihli basın açıklamamızın tam metni: " İstanbul İlimizdeki bazı okullarımıza verilen isimlerin geçtiğimiz ay MEB tarafından değiştirildiğini basın yoluyla öğrendik. Geç kalmış bir adım da olsa şaibeli kişilerin adlarının eğitim kurumlarımızdan silinmesi sevindiricidir.

Bağımlılıkla mücadele konusunda tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri el ele vermelidir. Olumsuz örnek olabilecek tutum ve davranışlara izin verilmemelidir. Söz konusu okullarda on yılı aşkın bir süredir diploma, karne vb. belgeler öğrenci ve mezunlara dağıtılmıştır.  Telafisi güç bir durum ortaya çıkmıştır.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizi yetiştirecek eğitim emekçilerimizin bulunduğu eğitim kurumlarına ad seçerken dikkatli olunmalı, Türk Kültür ve Medeniyetine katkı yapmış, çocuklarımıza olumlu örnek olabilecek kişilerin isimleri eğitim kurumlarına verilmelidir."

Liyakat-Sen Genel MerkeziBu sayfa 182 kez ziyaret edilmiştir.