Menu

MEB, YARGI KARARLARINI ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Genel merkezimizin Ankara 15. İdare mahkemesi nezdinde açtığı iptal davasında yargı kararı ile ''2022 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı DMK m.76 kapsamında yapılan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptaline'' karar verilmiştir. Davalı idare tarafından 76.madde kapsamında hukuka aykırı olarak ataması yapılanlardan bir kısmına yargı kararıyla ilgili işlem tesis etmek için iptal kararnamesi gönderildikten sonra yargı kararlarının sonuçlarını etkisiz hale getirmek amacıyla aynı kişilerin 76.madde kapsamında tekrar atamaları yapılıp İllere gönderilmek suretiyle idari yargı kararı şekil olarak uygulanmıştır.

 

 İdari yargı kararlarının uygulanmaması veya uyguladıktan sonra sonuçlarını etkisiz hale getirecek idari işlemler tesis ederek biçimsel olarak uygulanması cumhuriyetin temel niteliklerinden olan hukuk devleti ilkesini tartışma konusu haline getirmekte, hukuk devletinin temel ilkelerinden ''hukuk güvenliği ilkesini ve bireylerin devlete olan güven duygusunu zedelemektedir.

 

   Yerleşik içtihatlarımızda ve idari yargı kararlarında görevde yükselmeye tabii şube müdürü kadrolarına sınavsız idarenin takdir yetkisi kapsamında atama yapılmasını hukuk güvence altına almamaktadır. Sahip olduğu bağlantı ve ayrıcalıklar sayesinde iltimasla 76. maddeden atanan şube müdürleri nedeniyle sınırlı sayıdaki şube müdürü kadroları dolmaktadır. Bu durum uzun yıllar görevde yükselme sınavı açılmamasına açılsa bile sınırlı sayıda kontenjan açılmasına neden olarak görevde yükselme sınavının açılmasını bekleyen adayların haklarını ihlal etmektedir.

 

   İdarenin takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ile sınırlıdır. Kamu yararı sınav ilanına çıkıp objektif sınavlarla en ehil adayı seçmeyi gerektirir. İdare takdir yetkim var diyerek devlet kurumunu

 Özel iş yeri gibi görüp istediğimi istediğim yere atarım anlayışından vazgeçmeli ve yargı kararları ile hukukun sınırlarına geri çekilmelidir. Kamuda liyakatin esas alınmasının ve hukukun üstünlüğünün savunuculuğu ilke edinmiş Liyakat-sen olarak iltimas ve kayırmacılıkla yapılan atamalara karşı hukuk mücadelemiz devam edecektir.

 

Bu itibarla; Genel Merkezimiz tarafından yargı kararının sonucunu etkisiz hale getirmek için yapılan idari işlemlere karşı Yürütmeyi Durdurma talepli iptal davası açılmasına, yargı kararını şekil olarak uygulayan kamu görevlileri hakkında Türk Ceza kanununun 257. maddesi kapsamında gerekli yasal iş ve işlemler yapılacak olup hukukun üstünlüğü ilkesine zeval getirecek hülle atamalar ve iltimaslı uygulamaların takipçisi olacağız.

 

 

Zafer ÇAKIR

Liyakat-Sen Hukuk Sekreteri

 Bu sayfa 858 kez ziyaret edilmiştir.