Menu

Öğretmen Rotasyonu Kaosa Davetiye Çıkarır. Becayiş Hakkı Verilsin!

Kamuda; Askerler ve Polisler dışında sadece yöneticilik yapan bazı memur gruplarına uygulanan zorunlu yer değişikliği uygulamalarının her dört yılda bir tüm öğrencileri değişen öğretmenlere uygulanmasının mantıklı izahı bulunmamaktadır. Kaldı ki mevzuatta yeri olmasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına bile uygulanmayan zorunlu yer değişikliğinin diğer bir deyişle 'rotasyonun' öğretmenlere dayatılması kaosa davetiye çıkarmak anlamına gelecektir.
 
Özellikle Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında bulunduğu ilde sadece bir alan/dal bulunan meslek lisesi öğretmenlerinin rotasyonu nasıl yapılacaktır? İl dışına atama olmayacağına göre bu tür branş öğretmenlerine rotasyon yapılamacağı aşikardır. Bu varsayıma göre istemediği halde zorunlu rotasyon sonucu görev yeri değişen Sınıf Öğretmeninin, Matematik Öğretmeninin veya Coğrafya Öğretmeninin suçu nedir?
 
Çözüm önerimiz: Öğretmenlere zorunlu sürgün manasına gelebilecek söz konusu uygulamaların yerine ''becayiş'' hakkı getirilerek öğretmenlerin karşılılı olarak istemeleri halinde görev yerlerini değiştirmeleri sağlanabilir. Emekliliği haketmiş öğretmenlere uzman ve başöğretmenlik tazminatlarının emeklilikte de ödenmesinin sağlanması, Emeklilere verilmeyen seyyanen zammın, günümüzün parasıyla 12 bin liranın emeklilere de ödenmesi Öğretmenlerin istemeleri halinde emekliliği tercih etmesini sağlayacağından özellikle merkezi okul/kurumlarda bir öğretmen sirkülasyonu kendiliğinden sağlanacaktır. Başta eğitim ve bilim camiası olmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Liyakat-Sen Genel Merkezi


Bu sayfa 725 kez ziyaret edilmiştir.